Inhoud en opzet vakgebieden

Elk vakgebied binnen het leerprogramma LesTV Pabo bevat 30 hoofdstukken. De inhoud van elk hoofdstuk is uiterst zorgvuldig samengesteld en afgestemd op de kernthema’s van het vak aardrijkskunde, de tijdvakken van het vak geschiedenis of de kernconcepten van het vak natuur & techniek. De tijdsduur van een lesmodule is ongeveer 1,5 uur. 

Tijdsduur

Voorbereiding: 20 minuten

Uitvoering: 90 minuten

Voorbereiding

Bekijk voor de start van de lesmodule de educatieve videoclip die bij de les hoort. Neem ook de leerdoelen, kernbegrippen en verwerkingsopdrachten door.

Programmaonderdelen

Elk vakgebied van het leerprogramma LesTV Pabo bevat verschillende onderdelen: leerdoelen en kernbegrippen, educatieve videoclip, een kijkvraag, lesmateriaal in tekst en audio en extra informatie. Deze diverse onderdelen vullen elkaar aan en versterken elkaar. Daarnaast kunnen ze naar eigen inzicht en los van elkaar gebruikt worden. Als docent ben je dus vrij om de verschillende onderdelen in te zetten, op welk moment in de les en op welke manier.

Zo kan er, afhankelijk van de behoeften of het niveau van de groep, voor gekozen worden om de programmaonderdelen klassikaal te behandelen. Daarnaast kan er ook zelfstandig, in tweetallen of kleine groepen gewerkt worden met de programmaonderdelen.

Leerdoelen en kernbegrippen

Elk hoofdstuk bevat een overzicht van de leerdoelen. Deze zijn te vinden aan het begin van ieder hoortstuk en kunnen gedeeld worden met de studenten. Zo weten de studenten aan welke doelen er gewerkt gaat worden en zijn ze zich bewuster van de inhoud van de les.

Daarnaast heeft elk hoofdstuk meerdere kernbegrippen, welke centraal staan in de les. Deze zijn dikgedrukt in de tekst.

Na een hoofdstuk moeten de studenten in staat zijn deze begrippen te verwoorden en verklaren. Aangeraden wordt om ook de kernbegrippen vooraf met de studenten door te nemen.

Educatieve videoclips 

In ieder hoofdstuk staan een aantal educatieve videoclips. De videoclips kunnen een meerwaarde zijn in je les. Ze ondersteunen de leerinhoud en zullen op de studenten een inspirerende en activerende werking hebben. Door het gebruik van afwisselende en verhelderende beelden blijft de inhoud beter beklijven. Daarnaast zorgt de videoclip voor afwisseling in de les, waardoor de studenten aandachtig en gemotiveerd de les blijven volgen. 

De videoclip kan klassikaal worden bekeken. Wanneer de studenten beschikken over een laptop of tablet kan de videoclip ook individueel of in tweetallen worden bekeken. Zo is het ook mogelijk om de studenten de videoclip thuis te laten bekijken; als voorbereiding op de les of juist als herhaling van de aangeboden leerstof.

Lesmateriaal

Ieder hoofdstuk bevat lesmateriaal in de vorm van tekst.  Hierin worden de kernbegrippen van het vakgebied helder en overzichtelijk uitgelegd.

Toetsing:  Verwerkingsopdrachten

Om te controleren hoe het staat met het kennisniveau van de studenten kun je de studenten de verwerkingsopdrachten laten maken, in de les of als thuisopdracht. De opdrachten zijn aan het eind van ieder hoofdstuk te vinden. In ieder hoofdstuk zijn ongeveer 7 verwerkingsopdrachten te vinden. Deze opdrachten sluiten direct aan bij het doel en de inhoud van het hoofdstuk. De verwerkingsopdrachten bestaan uit open vragen, invulvragen, meerkeuzevragen en drag and drop.

De verwerkingsopdrachten kunnen digitaal worden gemaakt. Je kunt de opdrachten ook downloaden, printen en uitdelen. Wanneer de studenten de opdrachten digitaal maken, worden de antwoorden opgeslagen in het persoonlijke voortgangsdocument van de student. Als docent heb je toegang tot deze voortgangsdocumenten. Je vindt ze via de tab 'Rapportage' onder het gebruikersoverzicht. Op deze manier kun je de voortgang en resultaten van je studenten monitoren. 

Extra informatie 

Elke lesmodule bevat meer achtergrondinformatie of verdieping bij het onderwerp. Studenten die deze informatie willen of nodig hebben kun je verwijzen naar de links die staan onder het kopje "Extra informatie". Deze staan aan het eind van ieder hoofdstuk.

Deze extra informatie kan geïntegreerd worden binnen de les, maar is ook goed te gebruiken bij het studeren thuis.