Over LesTV Pabo

LesTV Pabo is een online trainingsinstrument met studiemateriaal en opdrachten die jou helpt om je toelatingstoets te halen! Met LesTV Pabo kun je oefenen voor je pabo-toelatingstoets aan de hand van uitdagende video's, teksten, vragen en opdrachten. Je kunt met deze leerstof als aankomend pabo-student je kennis op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek vergroten. 

Voorbereiding op toelatingstoets

Sinds 1 augustus 2015 dien je als pabo-student te voldoen aan toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Als je havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde, geschiedenis en biologie of natuurkunde, voldoe je aan de gestelde eisen. Mocht je in (een van) deze vakken geen eindexamen hebben gedaan, of nu een mbo-opleiding volgen, dan kun je door het maken van een toelatingstoets aantonen dat je over voldoende kennis beschikt over de respectievelijke vakgebieden. De toelatingstoetsen worden ontwikkeld op het niveau van havo 3 / vmbo 4.

LesTV Pabo bereidt je voor op deze toets. De inhoud van de vakgebieden is afgestemd op de eisen die pabo’s stellen, zoals omschreven in de handreiking ‘Naar een instapniveau voor de pabo’ van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

Je kunt een diagnostische toets doen om te kijken waar je staat, de inhoud lezen (met bijbehorende vragen en video's) of een combinatie van beide. Deze zijn allen te vinden onder de kop "opleidingen" in de bovenstaande groene balk.